Jádrové vrtání, chemické kotvy a protipožární ucpávky
Jádrové vrtáníChemické kotvyProtipožární ucpávky

Jádrové vrtání, chemické kotvy, protipožární ucpávky

Firma GEOBET DS s.r.o. nabízí krom speciálního zakládání staveb (mikropiloty, kotvy a injektáže) i veškeré práce v oblasti jádorvého vrtání, použití chemických kotev, nebo protipožárních ucpávek. 

jádrové vrtání

Jádrové vrtání je specifické svým přesným kruhovým otvorem do jakéhokoliv materiálu, od hornin, přes panelové zdivo, kámen a tvrdou dlažbu až po železobeton. Vrtání lze provádět všemi směry, vodorovně, kolmo, šikmo, do stropu, dokážeme vrtat do značné hloubky a v průměru od 8 do 1000 mm.

Vrtací korunky s diamantovými hroty jsou speciálně navrženy tak, aby odvrtaný materiál byl vyjmut v neporušeném stavu a vznikl tak čistý a rovný otvor. Materiál zůstává vcelku ve válci. Díky tomu je jádrové vrtání použitelné v mnoha aplikacích. Například při získávání vzorků, kde je vrtaný materiál chráněn válcem vrtací korunky a následně získán vcelku (tento základní vzorek je nazýván jádrem, odtud plyne pojem jádrové vrtání), ale mnohem častěji je jádrové vrtání používáno ve stavebnictví, kde lze provádět snadno a rychle vrtání otvorů pro vstupní šachty a potrubí různých průměrů a délek.

HLAVNÍ VÝHODY JÁDROVÉHO VRTÁNÍ

JÁDROVÉ VRTÁNÍ SE NEJČASTĚJI POUŽÍVÁ

Chemické (INJEKTOVANÉ) kotvy

Dřík kotvy, který může být vyroben ze závitové tyče nebo betonářské výztuže opatřené na jednom konci závitem, je vložen do vyvrtaného podlouhlého otvoru, který je vyplněn (zainjektován) maltou. Působící tahové síly jsou přenášeny adhezními silami mezi dříkem kotvy, maltou a podkladním materiálem. Jako injektážní malty se používají různé druhy lepidel většinou dvousložkové např. epoxidové, polyesterové, vinylesterové nebo epoxyacrylátové pryskyřice. Druh a použití těchto lepidel je závislé na dodavateli či výrobci toho konkrétního kotevního systému.

Protipožární ucpávky

Veškeré instalace, dilatační ale i jiné spáry prostupující požárně dělícími konstrukcemi musí být dle platných projektových norem požárně utěsněny. K utěsnění je třeba použít systémy s odzkoušenou požární odolností, nestačí tedy pouhé zabetonování a podobné postupy, které v případě požáru nejsou schopny zamezit přenesení požáru. 

Protipožární ucpávka je materiál, o určité požární odolnosti, který díky svým vlastnostem odolává požáru po požadovanou dobu, aniž by v tomto čase došlo k překročení mezních stavů (celistvost, izolační schopnosti na ohřívané straně a pod.